RAMSING Slægten

- En slægt gennem 1300 år

Gennem DNA prøver fra nulevende, gennem gamle brevruller og arkiver, støttet af projektet ”The Genographic Project” med sponsorat fra National Geographic, IBM og The Waitt Family Foundation, er Ramsing slægtens vandring og udbredelse kortlagt for perioden år 900 AD og helt tilbage til ”den eurasianske Adam” år 31.000 BC

 

 

Slægtens oprindelse